Zyra Avokatisë ADCA kërkon të punësojë Avokat i cili (e cila) duhet të plotësojë keto kushte:
 • Persona të diplomuar në Drejtësi;
 • Persona me njohje të mirë të jurisprudencës së Gjykatës së Lartë
 • Anëtarësim në dhomën e avokatëve – liçensë avokati;
 • Njohje e mirë e gjuhës italiane (shkruar/lexuar/folur);
 • Me ose pa eksperience pune ne zyra avokatie;
 • Kandidati duhet të kete aftësi studimi analitik, zhdërvjelltësi në shprehje dhe hartime opinionesh , të ketë njohuri shumë të mire në ndjekjen e procedurave gjyqësore penale;
 • Kandidati duhet të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të jetë i motivuar në punë;
 • Kandidati duhet të ketë aftësi shumë të mira përshtatje ndaj çdo lloj situate;
 • Kandidati duhet të jetë i aftë të punoje ne kushte ku nevojitet durim si dhe të përballojë presionin e punës dhe deadlinet e vendosura;
 • Kandidati duhet të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë etikë profesionale;
 • Të jetë i gatshem për të punuar jashtë orarit, dhe të pranojë që niveli i shpërblimit të lidhet drejtpërdrejt me performancën e tij/saj.

Personat e interesuar jane te lutur te dergojne CV-ne e tyre te plote ne adresen e email-it: info@adca.al ose duke plotësuar formën e mëposhtëme.

Emri Juaj *

Email ose Cel juaj *

Mesazhi

KUSHDO MUND TË GJEJË NJË MUNDËSI TË MIRË PËR TË ZHVILLUAR KARRIERËN E TIJ PRANË KOMPANISË SONË, E CILA ËSHTË E HAPUR PËR TË GJITHË ATA QË E SHOHIN TË ARDHMEN E TYRE NË NJË KOMPANI PRESTIGJOZE.